STTMô tảSmall Package

1.000.000 VNĐ/ tháng

Medium Package

1.750.000 VNĐ/ tháng

Standard Package

2.750.000 VNĐ/ tháng

1Kiểm tra hoạt động websiteHàng ngàyHàng ngàyHàng ngày
2

 

 

Quản trị nội dung
Bài viết do khách hàng cung cấp10 bài/tháng20 bài/tháng30 bài/tháng
Bài viết do chúng tôi biên tập8 bài/tháng10 bài/ tháng15 bài/tháng
3Cập nhật hình ảnh sản phẩm:

– Dán logo, số điện thoại mã sp vv…

– Chỉnh sửa kích cỡ hình ảnh cho phù hợp, tối ưu SEO cho hình ảnh.

20 hình/tháng50 hình/tháng75 hình/tháng
4Thiết kế slide, banner cho websiteKhông1-3 banner3-5 banner
5Kiểm tra link chết, index Google
6Báo cáoHàng thángHàng thángHàng tháng
7Hợp đồng tối thiểu3 tháng2 tháng1 tháng