Kinh doanh Viettel Hà nội

Khdnviettel.com

Tên giao dịch Quốc tế: Viettel Group

Viễn thông; Công nghệ thông tin; Phát thanh, truyền hình; Bưu chính, chuyển phát; Nghiên cứu, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông.

 Điện thoại: 0976.700.111
 Email: khdnviettel.hanoi@gmail.com
 Trang web: https://hkhdnviettel.com
 Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Thelight, Tố Hữu, Trung Văn, HN