Thiết kế web Sàn giao dịch tiền ảo (Trading Coin)

WEB SÀN GIAO DỊCH TIỀN ẢO. Trading coin là hình thức Sàn giao dịch mà người dùng sử dụng các đồng Bitcoin, ETH… như một đồng tiền trung gian để thực hiện giao dịch dựa trên sự lên hoặc xuống của các loại coin khác trên sàn. Nói cách khác, họ mua vào các loại coin có khi giá thấp …