Thiết kế website studio ảnh – áo cưới

Thiết kế website ảnh viện

Gói thiết kế website Ảnh viện – Áo cưới bao gồm: Đăng ký 01 tên miền quốc tế dạng tencongty.com (hoặc .net, .org) Đăng ký 01 năm lưu trữ website (hosting) dung lượng 1000 MB, băng thông không giới hạn Mã nguồn đã tối ưu hóa với máy tìm kiếm Google, Yahoo, Bing Các URL chính đều rewrite tự động (VD: www.tencongty.com/….htm) Tư vấn …

Thiết kế website kiến trúc

Thiết kế web nội thất

Gói thiết kế website kiến trúc bao gồm: Đăng ký 01 tên miền quốc tế dạng tencongty.com (hoặc .net, .org) Đăng ký 01 năm máy chủ (hosting) dung lượng 1000 MB, băng thông không giới hạn (có thể nâng cấp dễ dàng khi cần) Mã nguồn đã tối ưu hóa với máy tìm kiếm Google, Yahoo, Bing Các URL chính đều rewrite tự động …