Thiết kế web với mã nguồn mở Laravel là PHP Web Framework

Laravel là gì?

Laravel là PHP Web Framework miễn phí, mã nguồn mở, được tạo bởi Taylor Otwell và dành cho việc phát triển các ứng dụng web theo mô hình kiến trúc mô hình MVC và dựa trên Symfony PHP Framework. Một số tính năng của Laravel như là sử dụng hệ thống đóng gói module, quản lý package (Composer), hỗ trợ nhiều hệ quản trị CSDL quan hệ (MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL,…), các tiện ích hỗ trợ triển khai và bảo trì ứng dụng.

Mã nguồn của Laravel được lưu trữ trên GitHub và được cấp phép theo các điều khoản của Giấy phép MIT.

 • Developer(s): Taylor Otwell
 • Phát hành lần đầu: 06/2011
 • Phiên bản hiện tại: 8.16.1 (2020-11-25)
 • Repository: Laravel Repository
 • Ngôn ngữ lập trình: PHP
 • Thể loại: Web framework
 • License: MIT License
 • Website: laravel.com

Ưu điểm của Laravel PHP Framework

Dưới đây là 10 ưu điểm của Laravel so với các framework khác

 1. Sử dụng các tính năng (feature) mới nhất của PHP
 2. Sử dụng mô hình MVC (Model – View – Controller)
 3. Hệ thống xác thực (Authentication) và ủy quyền (Authorization) tuyệt vời
 4. Có hệ thống tài liệu chi tiết, dễ hiểu
 5. Cộng đồng hỗ trợ đông đảo
 6. Tích hợp công cụ Artisan – Công cụ quản lý dòng lệnh
 7. Sử dụng composer để quản lý PHP package
 8. Sử dụng npm để quản lý các gói Javascript, giao diện
 9. Hỗ trợ Eloquent ORM, Query Builder, Template Engine (Blade)
 10. Hỗ trợ routing mềm dẻo

Mô hình MVC (Model – View – Controller) của Laravel

Laravel được phát triển từ Symfony Framework nên nó kế thừa mô hình MVC của Symfony, tương tự như các PHP Framework khác. Dưới đây là mô hình đầy đủ của Laravel:

Mô hình MVC (Model – View – Controller) của Laravel

 

ModelGồm những Class, tạo ra các table của Database, nơi mà Eloquent ORM thao tác với CSDL
ViewChứa các template được thiết kế ra và được xử lý để output ra mã html/css cho trang web
ControllerChứa các class, function để xử lý các request từ người dùng