Thông báo nghĩ làm việc dịp kỷ niệm Quốc Tế Lao Động 1/5

THONG-BAO-NGHI-LE

Công Ty TNHH Công Nghệ Điểm Tựa Việt thông báo nghĩ làm việc dịp Quốc Tế Lao Động 1/5
Thời gian Nghĩ lễ từ 29/04 – 02/05/2019
Trong thời gian nghĩ chúng tôi chỉ hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật máy chủ 24/24. Các dịch vụ khác quý khách vui lòng chờ vào dịp sau lễ (03/05 làm việc trở lại) liên hệ làm việc
Hotline kỹ thuật: 0905.559.573